Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cár – význam cudzieho slova

ruský panovník do roku 1917