Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cédéčko – význam cudzieho slova

kompaktný disk, CD, kompakt