Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cézaropapizmus - význam cudzieho slova

systém spojenia duchovnej aj svetskej vlády v jednej osobe