Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

catch as catch can – význam cudzieho slova

doslova chyť ako môžeš; zápas vo voľnom štýle, wrestling