Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cedovať – význam cudzieho slova

postúpiť pohľadávku inému veriteľovi