Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cedovať - význam cudzieho slova

postúpiť pohľadávku inému veriteľovi