Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ceduľa – význam cudzieho slova

potvrdenie, lístok so správou alebo oznámením; výveska, plagát; starší názov bankovky