Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ceduľová banka – význam cudzieho slova

emisná banka, banka vydávajúca bankovky