Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cefalín – význam cudzieho slova

látka vyskytujúca sa v mozgu, pečeni a pod.