Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cefalín - význam cudzieho slova

látka vyskytujúca sa v mozgu, pečeni a pod.