Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celibát - význam cudzieho slova

bezženstvo, nútený slobodný stav katolíckych kňazov