Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celofán - význam cudzieho slova

obalová fólia z regenerovanej buničiny