Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celofán – význam cudzieho slova

obalová fólia z regenerovanej buničiny