Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celuláza – význam cudzieho slova

enzýmy pomocou ktorých mikroorganizmy rozkladajú celulózu