Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cementácia – význam cudzieho slova

druhotné spevnenie, stvrdnutie; sýtenie povrchu ocele uhlíkom; prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie