Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenóbium - význam cudzieho slova

funkčné zoskupenie, kolónia buniek jednobunkových rias vytvorená delením jednej materskej bunky; spoločný život, súžitie