Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenóza - význam cudzieho slova

rastlinné alebo živočíšne spoločenstvo