Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenóza – význam cudzieho slova

rastlinné alebo živočíšne spoločenstvo