Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenogaméta – význam cudzieho slova

rozmnožovacia bunka s viacerými jadrami