Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenogenéza – význam cudzieho slova

spoločný pôvod z rovnakého predka, pokrvné príbuzenstvo