Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centúria – význam cudzieho slova

stotnina v starorímskom vojsku; stovka občanov