Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centúria - význam cudzieho slova

stotnina v starorímskom vojsku; stovka občanov