Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centenárium – význam cudzieho slova

sté výročie, storočnica