Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centenárium - význam cudzieho slova

sté výročie, storočnica