Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centezimálny - význam cudzieho slova

stotinový