Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centezimálny – význam cudzieho slova

stotinový