Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrácia - význam cudzieho slova

smerovanie do stredu