Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrácia – význam cudzieho slova

smerovanie do stredu