Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrálny nervový systém – význam cudzieho slova

sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu