Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrifúga – význam cudzieho slova

odstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc a látok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu