Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrifugálny – význam cudzieho slova

odstredivý