Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrifugálny - význam cudzieho slova

odstredivý