Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centristický – význam cudzieho slova

smerujúci do stredu, usilujúci o vytvorenie stredu, sústreďujúci