Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrosféra – význam cudzieho slova

plazma okolo deliaceho telieska v bunke