Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

centrovať – význam cudzieho slova

prihrávať do stredu hracej plochy; vykonávať centrovanie