Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenzúra – význam cudzieho slova

kontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami; v antickom Ríme odhad majetku občanov; úrad cenzora