Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cenzurovať – význam cudzieho slova

vykonávať kontrolu obsahu kníh, tlače, programu rozhlasu alebo televízie, listov väznených osôb a pod.