Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cerebrovaskulárny – význam cudzieho slova

mozgovocievny