Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cerebrovaskulárny - význam cudzieho slova

mozgovocievny