Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

certifikácia – význam cudzieho slova

udelenie certifikátu; certifikát