Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

certifikácia - význam cudzieho slova

udelenie certifikátu; certifikát