Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

certifikát – význam cudzieho slova

potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami; overenie, preukaz