Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cesionár - význam cudzieho slova

osoba, ktorá prevzala pohľadávku