Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cesionár – význam cudzieho slova

osoba, ktorá prevzala pohľadávku