Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cetán – význam cudzieho slova

lineárny nasýtený uhľovodík so šestnástimi atómami uhlíka