Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cezúra – význam cudzieho slova

medzislovný predel vo verši spadajúci do stopy; v hudbe predel, krátka prestávka medzi frázami