Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chám – význam cudzieho slova

sperma; neurodzený človek