Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chán – význam cudzieho slova

mongolskoturecký vládca, panovnícky titul používaný v Indii, Perzii a v krajinách pod mongolskou a tureckou nadvládou