Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chémia - význam cudzieho slova

veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú