Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chór – význam cudzieho slova

staroveký zborový spev a tanec alebo scénický zbor; spevácky zbor; miesto pre kňaza v kresťanskom chráme