Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chalíf - význam cudzieho slova

moslimský panovník, hlava všetkých moslimov, kalifa