Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chalíf – význam cudzieho slova

moslimský panovník, hlava všetkých moslimov, kalifa