Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chalkozín – význam cudzieho slova

sulfid medi, medená ruda, nerast