Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

challenge cup - význam cudzieho slova

putovný pohár