Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chanát – význam cudzieho slova

územie spravované chánom