Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chanát - význam cudzieho slova

územie spravované chánom