Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chargé d affaires - význam cudzieho slova

dočasný alebo trvalý zástupca vedúceho diplomatickej misie