Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemikália - význam cudzieho slova

látka slúžiaca na chemické procesy alebo ich produkt