Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemomorfóza – význam cudzieho slova

zmeny rastu živočíchov a rastlín pôsobením vonkajších alebo vnútorných chemických vplyvov