Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemosféra – význam cudzieho slova

časť atmosféry s prebiehajúcimi reakciami s účasťou kyslíka, ozónu a iných plynov