Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chemosyntéza - význam cudzieho slova

chemická látková premena v rastlinných organizmoch