Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cherubín, cherub – význam cudzieho slova

okrídlená bytosť, človek-vták, v biblii anjel, v prenesenom význame krásna a dokonalá bytosť