Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chetitológia – význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou Chetitov